Et oplæg af Christian.

Havnebad

 Foreningen Samsø Havnebad

Foreningen blev oktober 2015 dannet af en gruppe borgere med det formål at etablere et havnebad i eller ved Kolby Kås havn.
 
Formand for foreningen er Lone Jespersen
Eksempler på havnebade andre steder:

Vi hilser et havnebad velkommen
og bakker op om ideen.:

 
Kolby Kås og Omegns
Borgerforening.
 
Kåsens Kajaklaug.
 
Virksomheder, Organisationer og Foreninger kan offentligt tilkendegive deres støtte ved at liste sig på her
kontakt