Kalender 2020: 

udsat, Generalforsamling.
13. juni, strandrensning og fest
23. juni,  Sankt Hans, Vestervangen.
 8. august, Havnefest ved Kranhuset.
19. september, strandrensning
 29. november, Juletræet tændes.
 
Strandrensning

Kolby Kås Borgerforenings bestyrelse:

Formand:
Carl-Johan Drejer
tlf.: 4029 3448
 
Næstformand:
Christian Elkjær

Kasserer:
Hanne Jespersen
tlf.: 4217 8474

Claus Jensen
Carsten Thuelsen
 
Supleant:
Rubin Petersen
Brian Buchhave
 

Kontingent til borgerforeningen.

Kontingentet kan være personligt eller for hele husstanden.
 
Personligt kr.    75,-
Husstand kr.  150,-
 
Kontingentet kan indbetales på generalforsamlingen
eller indsættes på vor konto:
reg. nr. 6260 konto nr. 0001092430, ved overførsel.
HUSK at skrive navn og adresse i forbindelse med bankoverførsel så vi kan se hvem der har indbetalt kontingentet.

Nu også mulighed for at betale via MOBILE Pay til nr. 4217 8474

Vi vil gerne sende info til jer på jeres e-mail, så hvis i er intereseret i at modtage info fra os så kontakt kasseren og giv hende jeres mailadresse.

Borgerforeningen

Arrangementer 2020
 
Vores Generalforsamling og ærterne
Måtte vi jo desværre udsætte grundet de svære tider vi er i. Når vi ved hvornår det bliver muligt at afholde den og de andre arrangementer som vi har planlagt og senere aflyst, skal vi lade jer det vide.

Til at informere jer om disse arrangementer og hvornår og hvordan de afholdes, vil vi meget gerne have jeres e-mail adresser, send dem til Hanne Jespersen, ha.jes@hotmail.com

Nedenstående arrangementer blev planlagt lige før verdenen gik i isolation, i vil også løbende kunne få opdaterede informationer om og hvornår arrangementerne bliver afholdt på www.kolbykaas.dk

Strandrensning
Lørdag den 13. juni, kl. 10:00
Strandrensning og efterfølgende kaffehygge. Vi mødes på havnen
 

Lørdag d. 19. september hjælper vi Danmarks Naturfrednings Forening med affaldsindsamling på strandarealerne ved havnen. Start kl. 10:00.
Det er meningen at vi holder en lile hyggelig fest med spisning for de som har hjulpet med strandrensningen. Mere info senere.

Lørdag den 3. oktober, kl. 10:00
Strandrensning, vi mødes på havnen.
 
Sankt Hans Aften,
vi håber, at vi må samles denne aften og hvis det sker bliver det nok en meget hyggelig og folkelig fest, endelig at kunne mødes.
Sankthansaften fejres med fællesspisning og bål på Vestervangens festplads. Grillen tændes kl. 19:00. Tag din festmad og dit gode humør med, så hygger vi ved grillen og med bålsang ved bålet. (Det er den 23. juni).
 
Festligste havnefest
Lørdag den 8. august, kl. 18:00
afholdes årets festligste havnefest ved Kranhuset.
Ole griller grisen og der serveres godt samsk tilbehør til. Kr. 100,- / person.
Max. Deltagere 100, tilmelding til Formanden, Carl Johan, tlf.: 4029 3448
 
Juletræet tændes, d. 29. november
Årets sidste arrangement bliver juletræstændingen, der finder sted første søndag i advent, som i år er den 29. november. Først er der fælles kaffebord og så tændes træet kl. 16:00. Vi mødes på Rubins Plads kl. 15:00

 Borgerforeningen

Strandrensning.
Kolby Kås og Omegns borgerforening bakker op om Dansk Naturfredningsforenings gode initiativ med strandrensningsdagen.
Vi renser på strækningen Vesborg Fyr til Bækvejen, Vesterløkken.
Det er en herlig dag med et godt formål hvor vi, på havnen efter turen langs kysten, slutter af med kaffe, kage og gerne med en hjemmelavet dram til..

Sankte Hans.
Sankt Hans aften fejres sammen med Vestervangs borgerforening på deres fællesareal med fælles grill, medbragt mad, fælles sang og stort Sankt Hans bål.

Havnefest.
Her nyder vi hinandens selskab på havnen med fælles grill, sang og musik ved lokale spillemænd. Helstegt pattegris og gode samske grøntsager.

Juletræet.
I forbindelse med at lysene tændes på juletræet som står på Rubins Plads er der først et hyggeligt kaffe arrangement.

Stranden og Badebroen.

Hvert år opsætter borgerforeningen Badebroen ved "Nordstranden" samt hvis der økonomi til det, køres der nyt strandsand på arealet.
 
Disse to aktiviteteter er jo til glæde for alle men de koster jo desværre også en del at vedligeholde og holde igang, så derfor er vi afhængige af bidrag fra de som bruger det og som syntes at det er et godt formål at fortsætte med.
 
Det er muligt at donere / sponsorere ved at indbetale til vores konto: reg.nr. 6260 konto nr. 0001092430, venligst mrk. donationen med hvad den skal bruges til.