Kalender 2019:

 
22. marts, Generalforsamling.
31. marts, Strandrensning.
23. juni,  Sankt Hans, Vestervangen.
 9. august, Havnefest ved Kranhuset.
 1. december, Juletræet tændes.
 
Strandrensning

Kolby Kås Borgerforenings bestyrelse:

Formand:
Carl-Johan Drejer
tlf.: 4029 3448
 
Næstformand:
Christian Elkjær

Kasserer:
Hanne Jespersen
tlf.: 4217 8474

Claus Jensen
Carsten Thuelsen
 
Supleant:
Rubin Petersen
Brian Buchhave
 

Kontingent til borgerforeningen.

Kontingentet kan være personligt eller for hele husstanden.
 
Personligt kr.    75,-
Husstand kr.  150,-
 
Kontingentet kan indbetales på generalforsamlingen
eller indsættes på vor konto:
reg. nr. 6260 konto nr. 0001092430, ved overførsel.
HUSK at skrive navn og adresse i forbindelse med bankoverførsel så vi kan se hvem der har indbetalt kontingentet.

Nu også mulighed for at betale via MOBILE Pay til nr. 4217 8474

Borgerforeningen

Strandrensning.
Kolby Kås og Omegns borgerforening bakker op om Dansk Naturfredningsforenings gode initiativ med strandrensningsdagen.
Vi renser på strækningen Vesborg Fyr til Bækvejen, Vesterløkken.
Det er en herlig dag med et godt formål hvor vi, på havnen efter turen langs kysten, slutter af med kaffe, kage og gerne med en hjemmelavet dram til..
 
Sankte Hans.
Sankt Hans aften fejres sammen med Vestervangs borgerforening på deres fællesareal med fælles grill, medbragt mad, fælles sang og stort Sankt Hans bål.
 
Havnefest.
Her nyder vi hinandens selskab på havnen med fælles grill, sang og musik ved lokale spillemænd. Helstegt pattegris og gode samske grøntsager.
 
Juletræet.
I forbindelse med at lysene tændes på juletræet som står på Rubins Plads er der efterfølgende et hyggeligt arrangement.

Stranden og Badebroen.

Hvert år opsætter borgerforeningen Badebroen ved "Nordstranden" samt hvis der økonomi til det, køres der nyt strandsand på arealet.
 
Disse to aktiviteteter er jo til glæde for alle men de koster jo desværre også en del at vedligeholde og holde igang, så derfor er vi afhængige af bidrag fra de som bruger det og som syntes at det er et godt formål at fortsætte med.
 
Det er muligt at donere / sponsorere ved at indbetale til vores konto: reg.nr. 6260 konto nr. 0001092430, venligst mrk. donationen med hvad den skal bruges til.